• 0212 521 81 00
  • bagdat@fsm.edu.tr

Uluslararası Osmanlı Bağdat’ı Sempozyumu (1831-1917)


İslam Medeniyetinin önemli merkezlerinden biri Bağdat / Darüsselam’dır. Parlak tarihî devirlere ev sahipliği yapmış olan Bağdat’ın en önemli dönemlerinden birisi de Osmanlı asırlarıdır. Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534’te Bağdat’a girmesi ile başlayan ve 1917 yılında İngilizlerin Bağdat’ı işgali ile sonuçlanan bu sürece Osmanlı Bağdat’ı adını vermek yanlış olmayacaktır. Ancak bu uzun sürenin de kendi içinde dönemlere ayrıldığı bir gerçektir. Üniversitemiz Ortadoğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi (ORDAM), Tarih Bölümü ve İmam-ı Azam Vakfı  Osmanlı Bağdat’ının 1831-1917 yıllarını kapsayan uluslararası bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyumda, bir taraftan en az ele alınan, diğer taraftan da Modern Irak’ı hazırlayan dönem olması hasebi ile seçilen bu son dönem üzerine hazırlanacak tebliğler tartışılacaktır. Söz konusu dönem idari, askeri, sosyo-ekonomik hayat, ilmî ve kültürel gelişmeler, sosyal problemler, eğitim ve kurumları, dinî müessesler, matbuat gibi konular üzerinden ele alınacaktır. Sempozyumda alanında tanınmış çağrılı tebliğciler yanında, bilim heyetinin onayından geçecek tebliğler yer alacaktır. Sunulan tebliğler daha sonra kitaplaştırılacaktır.

Sempozyumun dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir.  Her bir tebliğin süresi 20 dakikadır.

 

Sempozyumu Program Akışı İçin Tıklayınız